Uutta liiketoimintaa syntyy harvoin tyhjästä. Käynnistävänä tekijänä voi olla esimerkiksi lainmuutos, liiketoimintaympäristön muuttuminen tai teknologian kehitys. Uuden toiminnan synnyttäminen tai vanhan käytännön purkaminen on mahdollista viedä läpi kivuttomasti oikeilla työkaluilla ja metodeilla. Hyvällä projektinjohdolla ja systemaattisilla työkaluilla polkua voidaan tasoittaa ja lyhentää lanseerausaikaa.

Apex Communications on tuotteistanut mallin uuden ICT-avusteisen liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Malli mahdollistaa uuden liiketoiminnan tehokkaan käynnistämisen johdettuna ja selkeästi etenevänä projektina. Mallin toteuttamista tukevat työkalut ovat olleet Apexilla pitkään käytössä erillisinä ja ne ovat käytännössä koeteltuja lukuisissa projekteissa.

Selkeä malli nopeuttaa ja tehostaa uusien liiketoimintojen käynnistämistä

Nykytilan tarkka tunteminen muodostaa aina pohjan kaikelle kehittämiselle. Tämä on mahdollista selvittää kattavasti Apex Communicationsin kehittämällä ICT-tilannekuva -palvelulla.

Varsinaisten palveluideoiden tuottaminen on useimmiten organisaation itsensä vastuulla. Oma organisaatio tuntee parhaiten vahvuutensa ja heikkoutensa sekä alueet, joissa esimerkiksi ICT:n hyödyntämisestä saadaan suurin lisäarvo. Apex Communications tukee tätä innovointia valmiilla workshop-mallilla ja kattavalla ICT-tuntemuksella.

Uusien palveluideoiden analysointi, priorisointi, uskottavan business-casen laadinta sekä päätös mahdollisesta toteutuksesta ovat uuden liiketoiminnan kriittisimpiä vaiheita. Näissä vaiheissa päätöksentekoa voidaan tukea Apex Communicationsin kattavilla kehitystyökaluilla.

Kun tuotteistuspäätös on tehty, on varsinaisen tuotteistusprojektin vuoro. Tuotteistusprojekti vedetään Apexin toimesta tehokkaasti sovittuihin aikatauluihin ja budjetteihin sidottuna. Tuotteistuksia varten meillä on kattavat käytännössä koetellut tarkastus- ja muistilistat, joiden avulla toteutuksen sisältöä ja etenemistä on helppo seurata.

Uuden tuotteen tai palvelun lanseerausvaiheessa on tärkeää huomioida ammattimainen siirtyminen jatkuviin palveluihin. Tässä työssä tärkeässä roolissa ovat mm. toimintaprosessien kuvaaminen ja jalkauttaminen sekä tukiorganisaation perehdyttäminen tehtäviinsä.

Apex Communications voi tukea uuden liiketoiminnan käynnistämistä myös sovittavan ajanjakson kestävän vuokrajohtajuuskauden ajan. Tällä toimintatavalla varmistetaan tuotteistusprojektissa kertyneen osaamisen hyvä juurtuminen omaan organisaatioon. Tällaisesta toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia muutamissa hankkeissa.

Kysy lisää palveluistamme

Seuraa meitä

Linkedin