Projektitoiminnan kehittäminen ja projektisalkun hallinta

Projektitoiminnan jatkuva kehittäminen on erityisen tärkeää organisaatioissa, joissa on jatkuvasti käynnissä paljon projekteja.

Organisaatioiden projektinhallinnan ja projektitoiminnan tasoa ja kypsyyttä voidaan mitata monin tavoin, esimerkkinä kuva alla. 

Projektitoiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja kehitys kypsyystasolta toiselle tapahtuu tyypillisesti vaiheittain askel kerrallaan.

Eräs tuloksellinen tapa aloittaa projektitoiminnan kehittäminen on projektien mallipohjien ja hyvien käytäntöjen systemaattinen luonti ja kerääminen. Tällä saavutettavia nopeita ja selkeitä hyötyjä ovat projektien parempi laatutaso, tuottavuus ja kustannustehokkuus.

Toinen esimerkki tavasta kehittää oleellisesti organisaation projektitoiminnan laatua ja tehokkuutta on projekteista muodostuvan projektisalkun hallinnan tehostaminen.

Projektisalkun hallinta tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaation kaikki projektit ovat yhdessä sovitussa ja samassa paikassa helposti asianosaisten nähtävillä ja arvioitavissa. Näin toimien käsitys projektikokonaisuudesta, projektien aikataulusta ja niihin liittyvistä erilaisista riskeistä on huomattavasti helpompi havaita ja hallita ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Säännöllinen, esimerkiksi viikoittainen projektivastuullisten raportointi projektien etenemisestä, projektikokonaisuuden yhteenveto ja salkun säännöllinen läpikäynti johdon kanssa varmistaa sen, ettei ikäviä yllätyksiä esimerkiksi aikataulujen ja budjettien kanssa pääse syntymään.   

Apexilla on runsaasti kokemusta PMO- ja projektitoiminnan kehittämisestä erilaisissa organisaatioissa. Tarjoamme osana projektitoiminnan kehittämistä asiakkaillemme myös projektisalkkujen hallintaa palveluna, jolloin pidämme huolen projektien raportoinnista, näkyvyydestä sekä projektisalkun yhteenvedosta ja salkussa tapahtuneista muutoksista.    

   

Kysy lisää palveluistamme

Seuraa meitä

Linkedin