Toteutamme onnistuneita ICT-projekteja

Hanke- ja projektijohtaminen on Apex Communicationsin toiminnan kova ydin. Konsulttimme ovat vetäneet useita vaativia ICT-projekteja sekä toimittajan että asiakkaan edustajana. Tyypillisiä hankkeita ovat olleet mm. suuret ulkoistusprojektit, kilpailutukset, uusien palveluiden tuotteistusprojektit, laajat ICT-palveluiden uudelleenjärjestelyt ja järjestelmäpäivitykset. Useat hankkeista ovat olleet monitoimittajahankkeita, joissa on ollut lukuisia joko suomalaisia tai kansainvälisiä osapuolia.

Onnistuneen IT-projektin kulmakivet

Onnistumisedellytysten kattava kuvaaminen vaatii erityyppisten projektien käsittelyä projektityyppikohtaisesti. Muutamia yksinkertaisia muistisääntöjä kannattaa kuitenkin huomioida:

  • Onnistunut IT-projekti luodaan jo suunnitteluvaiheessa. Tässäkin pätee vanha totuus: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Moni hanke kaatuu jo alkumetreillä puutteelliseen suunnitteluun.
  • Projektissa tulee huomioida sekä suunnittelu- että toteutusvaiheissa kaikki projektin osapuolet, kuten toimittajat, asiakkaan eri yksiköt, service-desk, alihankkijat ja järjestelmäintegraatioiden toimittajat
  • Projektin toteuttamiseen tulee varata riittävästi aikaa. IT-alalla perisynti tuntuu olevan projektiaikataulujen suunnittelu jo ennalta liian tiukoiksi. Uuden tekeminen vaatii aina oman aikansa ja yllätyksiä tai muutoksia tapahtuu, jotka vaikuttavat aikatauluihin.
  • Varaudu muutoksiin projektin aikana. Kaikki muutokset tulee kirjata ja käsitellä järjestelmällisesti.

Palaamme IT-projektien onnistumisedellytyksiin laajemmin tulevissa blogikirjoituksissamme.

Menetelmät

Apex Communicationsin projektipäälliköt ja hankejohtajat omaavat laajan kokemuksen yleisistä projektijohtamisen menetelmistä. Monesti toteutamme projektit asiakkaan omilla projektimalleilla. Tarvittaessa voimme myös hyödyntää yleisiä projektimalleja kuten PRINCE2-mallia. Olemme myös toteuttaneet projekteja vesiputous- ja ketterien menetelmien yhdistelminä. Voi olla hyödyllistä esimerkiksi toteuttaa jokin osa projektista ketterällä menetelmällä, jos kaikkia tarvittavia työvaiheita ei voida suunnitella projektin alussa.

Muut projektihallinnan tukipalvelut

Olemme myös  kehittäneet asiakasyritystemme projektimalleja ja projektihallinnan käytäntöjä. Kysy näistä palveluista lisää palautelomakkeella.

Kysy lisää palveluistamme

Seuraa meitä

Linkedin