ICT:lle tarjolla sankarin viittaa - tukitehtävistä uuden liiketoiminnan kehittäjäksi

ICT:n perinteinen rooli tietotekniikan perusinfran ylläpitäjänä on ollut jo pidempään myllerryksessä. Digitalisoitumisen vauhdin entisestään kasvaessa yritykset etsivät nyt kuumeisesti uusia tapoja tuottaa ja tarjota yhä parempia tuotteita ja palveluja pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa. Myös kokonaan uusia ansaintamalleja syntyy vanhojen bisnesten rinnalle. Kehitystyössä katseet kääntyvät yhä useammin ICT:n puoleen kovin odotuksin luovien ratkaisujen löytämiseksi uusimpien tekniikoiden avulla.   

Digitalisoituminen, IoT ja Big Data ovat nykyisin käsitteitä ja mahdollisuuksia, joita yksikään yritysjohtaja ei voi enää sivuuttaa, mikäli haluaa pysyä mukana kilpailun eturintamassa kamppailussa uusista asiakkaista ja vanhojen asiakkaiden pitämisestä.

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittyminen ja tietokoneiden laskentatehojen räjähdysmäinen kasvu avaavat organisaatioille jatkuvasti uusia näkymiä sekä nykyisen toiminnan kehittämiseksi että kokonaan uusien toiminta- ja ansaintamallien luomiseksi. Esimerkiksi oppivien ja ennakoivien tekoälytyyppisten ratkaisujen avulla voidaan tehostaa ja edistää jo toiminnan kaikkia osa-alueita tuotannosta ja taloudesta logistiikkaan ja asiakaskokemukseen ja koko ketjun kokonaisvaltaiseen hallintaan saakka.

Samaan aikaan perustietotekniikan ja ICT-palvelujen pitkään jatkuneen ulkoistamisaallon seurauksena organisaatioiden omat ICT-resurssit ovat huomattavasti vähentyneet ja kaventuneet aiempaan verrattuna. ICT-toiminto onkin muuttumassa yhä enemmän perusinfran ylläpitäjästä liiketoiminnan vauhdittajaksi. Mutta riittävätkö käytössä olevat resurssit tähän? Pystyykö ICT-johto vastaamaan ristiriitaiselta tuntuviin odotuksiin yhtäältä kulujen kurissa pitämiseksi ja toisaalta liiketoiminnan vauhdittamiseksi innovatiivisten ICT-ratkaisujen avulla?

Uusimpien tarjolla olevien ICT-ratkaisujen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa edellyttää taustatyönä jatkuvaa alan ja kilpailijoiden kehityksen seurantaa. Kokonaan uusien ICT-innovaatioiden kehittäminen edellyttää laajaa ymmärrystä uusimpien teknologioiden suomista mahdollisuuksista. Lisäksi on tunnettava tarkoin liiketoimintastrategioiden lisäksi oman organisaation ydinprosessit, toimintaympäristö ja erityisesti asiakkaiden tarpeet ja odotukset.

Vaikka liiketoiminnallisten ICT-kehityshankkeiden käynnistämisen ja ohjaamisen tulisi aina kuulua organisaation omille resursseille, on hankkeiden läpiviemisessä usein perusteltua käyttää kumppaneiden kautta hankittavia projektinjohdon ammattilaisia ja muita asiantuntijoita.

Myös ICT-innovaatiotyöpajojen vetämisessä ja uusien ICT-ratkaisujen tuotteistamisessa kumppaneiden kokeneet resurssit voivat tuoda puolueettoman näkemyksen lisäksi tarvittavan määrän lisää omistajuutta ja määrätietoisuutta hankkeille ja tarjota sitä kautta parempia tuloksia.