Apex Communications Peppi-konsortion kehittäjäjäseneksi

Peppi-konsortio kehittää opetuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut käsittävää avointa Peppi-tietojärjestelmäkokonaisuutta yliopistojen ja korkeakoulujen opintohallinnon tarpeisiin. Peppi-konsortio on Suomen oloissa uudenlainen toimintamalli, josta hyötyvät tasapuolisesti sekä ohjelmistotoimittajat että käyttäjät.

Apex tarjoaa jatkossa Peppi-konsortion käyttäjäjäsenille palveluja projektinhallintaan sekä konsultointia mm. järjestelmän ja ohjelmistopalvelujen tuotteistamiseen liittyvissä kehityshankkeissa.

Lisätietoa Peppi-konsortiosta:

http://www.peppi-konsortio.fi/