Further information:
+358505378333

Weekly news

We are updating the website. Please come back later!

Weekly news

 • 17.10.2016
  Hannu Peltola on kuin DNA:n omaa väkeä

  Asiakasesittelyssä DNA Oy

  Hannu Peltola tuntee hyvin DNA Oy:n liiketoiminnan. DNA Oy:n osastopäällikkö Jari Hynninen on tehnyt Apex Communicationsin kanssa vuoden sisällä neljä projektia.

  Ulkopuolisen projektipäällikön käyttö antaa liikkumavaraa. Ja kun konsultti tuntee sekä talon että liiketoiminnan, vetovastuun projektista pystyy ottamaan nopeasti.

  - Järjestelmäasiantuntijamme ovat olleet tyytyväisiä Hannun panokseen. Minä tunsin Hannun jo ennestään. Olin myös kuullut aikaisemmista projekteista että hommat ovat hoituneet hyvin. Kun omat projektipäällikkömme olivat kiinni muissa töissä, oli helppo kääntyä Apex Communicationsin puoleen, Jari Hynninen kertoo.

  DNAlla kehitys on jatkuvaa

  - DNAn liiketoiminta on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Meillä on aika usein tarve käynnistää uusia projekteja nopealla varoitusajalla. Muutostarpeita tuo myös muuttuva lainsäädäntö. Esimerkiksi alkuvuodesta 2016 valmistui uuden sähköisen viestinnän säännökset yhteen kokoavan lain eli tietoyhteiskuntakaaren luonnos. Huomasimme, että laki tuo alan toimijoille nipun uusia velvollisuuksia. Esimerkiksi fi-verkkotunnusten osalta Viestintävirasto siirtyi 5.9.2016 välittäjämalliin. Meidän piti nopealla aikataululla päivittää sekä toimintaprosessimme että verkkotunnusten hallintajärjestelmämme. Tässä työssä Apex Communicationsin projektipäälliköstä oli suuri apu, toteaa Jari Hynninen.

  Lainsäädännön muuttumisen lisäksi uusia tarpeita tuovat asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden muutokset. Tekstiviestit ja multimediaviestit ovat vielä tärkeitä viestintävälineitä, mutta niiden käyttö on pikkuhiljaa vähenemässä, mutta jatkuu kuitenkin vielä pitkään.

  Seuraavana DNA:n suunnittelupöydällä on ympäristö, joka mahdollistaa perinteisten viestintäpalveluiden lisäksi seuraavan sukupolven viestintäpalveluita, kuten esimerkiksi Rich Communications Services -palveluita IMS, 4G- ja 5G-verkkoihin.

  - Televerkkoihin kohdistuvat muutokset ovat helposti varsin teknisiä, mutta on ollut ilo havaita, että Apex Communicationsin projektipäällikkö on päässyt hyvin kiinni myös projektin teknisempiin osiin, Jari Hynninen sanoo.

  Apex Communications on ollut tekemässä myös mm. Venäjän markkinoille suunnatun uuden tuotteen tuotteistusprojektia sekä asiakaspalvelun yhden avainjärjestelmän uusimista.

  Tuttu mies tuli taloon

  Hannu Peltola oli tekemässä vastaavankaltaisia projekteja DNA:n kanssa jo vuosina 2007–2008. Tutun talon kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, kun organisaatio ja sen tarpeet ovat jo tiedossa. Hannu Peltola on käyttänyt DNA:n järjestelmiä ja työkaluja ulkopuolisena käyttäjänä.

  - Suosittelen myös muille yrityksille lisäresurssien kartoittamista jo ennen kuin kiire osuu kohdalle. Meidän yhteistyömme tulee jatkumaan. On hyvä tietää kenen puoleen kääntyä silloin, kun omat resurssit eivät riitä, Jari Hynninen sanoo.

  DNA

  Read More
 • 17.10.2016
  Ketterästi uutta liiketoimintaa

  Uutta liiketoimintaa syntyy harvoin tyhjästä. Taustalla voi olla lainmuutos, liiketoimintaympäristön muuttuminen tai teknologian kehitys. Uuden toiminnan synnyttäminen tai vanhan käytännön purkaminen on mahdollista viedä läpi kivuttomasti oikeilla työkaluilla ja metodeilla. ei ole kivutonta. Hyvällä projektinjohdolla ja systemaattisilla työkaluilla polkua voidaan tasoittaa ja lyhentää lanseerausaikaa.

  Apex Communications on tuotteistanut mallin uuden ICT-avusteisen liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Malli mahdollistaa uuden liiketoiminnan tehokkaan käynnistämisen johdettuna ja selkeästi etenevänä projektina.

  Malli on rakennettu tukemaan kehitysprojektia. Sen työkalut ovat olleet Apexilla pitkään käytössä ja kuhunkin osa-alueeseen liittyvät tehtävät ovat käytännössä koeteltuja lukuisista projekteista. Mm. tarkistuslistat ovat käytössä kaikissa Apexin vetämissä projekteissa.

  Selkeä malli nopeuttaa ja tehostaa uusien liiketoimintojen käynnistämistä

  - Nykytilan tarkka tunteminen muodostaa aina pohjan kaikelle kehittämiselle. ICT-tilannekuva -palvelulla selvitetään kattavasti organisaation ICT:n hyödyntämisen nykyinen taso, kertoo Apex Communications Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Peltola.

  Varsinaisten palveluideoiden tuottaminen on useimmiten organisaation itsensä vastuulla. Oma organisaatio tuntee parhaiten vahvuutensa ja heikkoutensa sekä alueet, joissa esimerkiksi ICT:n hyödyntämisestä saadaan suurin lisäarvo. Apex Communications tukee tätä innovointia valmiilla workshop-mallilla ja kattavalla ICT-tuntemuksella.

  - Uusien palveluideoiden analysointi, priorisointi, uskottavan business-casen laadinta sekä päätös mahdollisesta toteutuksesta ovat uuden liiketoiminnan kriittisimpiä vaiheita. Näissä vaiheissa päätöksentekoa voidaan tukea kattavilla työkaluillamme. Hyödynnämme suunnitteluvaiheessa lisäksi täysimääräisesti organisaation omaa markkinatietämystä ja muuta saatavilla olevaa informaatiota, Hannu Peltola sanoo.

  - Kun tuotteistuspäätös on tehty, on varsinaisen tuotteistusprojektin vuoro. Tuotteistusprojekti vedetään Apexin toimesta tehokkaasti sovittuihin aikatauluihin ja budjetteihin sidottuna. Tuotteistuksia varten meillä on kattavat käytännössä koetellut tarkastus- ja muistilistat, joiden avulla toteutuksen sisältöä ja etenemistä on helppo seurata, Hannu jatkaa.

  Uuden tuotteen tai palvelun lanseerausvaiheessa on tärkeää huomioida ammattimainen siirtyminen jatkuviin palveluihin. Tässä työssä tärkeässä roolissa ovat mm. toimintaprosessien kuvaaminen ja jalkauttaminen sekä tukiorganisaation perehdyttäminen tehtäviinsä.

  Apex Communications voi tukea uuden liiketoiminnan käynnistämistä myös sovittavan ajanjakson kestävän vuokrajohtajuuskauden ajan. Tällä toimintatavalla varmistetaan tuotteistusprojektissa kertyneen osaamisen hyvä juurtuminen omaan organisaatioon. Tällaisesta toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia muutamissa hankkeissa.

  Read More
 • 17.10.2016
  10 takuuvarmaa tapaa tuhota IT-projekti

  Syksy on jo pitkällä ja lähestyvän halloweenin myötä on hyvä palauttaa mieliin takuuvarmat keinot, joilla projektin saa suuriin vaikeuksiin!

  1. Ei tässä ole ennenkään mitään aikatauluja tarvittu.
  2. Kyllä se hoituu sujuvasti muiden töiden ohella. Se tekee joka ehtii.
  3. Joo, on budjetoitu jo riittävästi.
  4. Lähtötilanteen määrittely vie turhaan aikaa, kaikki ovat kartalla muutenkin.
  5. Riskikartoitus? Eihän tässä mitään riskejä ole.
  6. Suullinen sopimus on ihan pätevä, varsinkin tämä uusi toimittaja vaikutti niin luotettavalta.
  7. Ei tuosta saa toimittajille kertoa. Ne ovat liikesalaisuuksia, ja mitä enemmän toimittaja tietää, niin varmasti vetää kotiinpäin. Eikä meidän tarvitse omassa firmassa ketään informoida. Sotkevat vaan selvät sävelet.
  8. Miten niin tämä projekti liittyy liiketoimintaan? Käskettiin kehittää niin kehitetään…
  9. Tavoitteet? No kehitetään ketterästi sitä liiketoimintaa.
  10. On näitä ennenkin tehty, ihan itse on aina osattu.

  Jos kuitenkin haluat onnistua projektissa ja saada sen maaliin saakka, mutta omat resurssit eivät riitä, palkkaa ammattilainen avuksi!
   

  Read More

Follow us

Linkedin