Further information:
+358505378333

Liiketoimintaprosessien automatisointi parantaa kilpailukykyä

– Apex Communications syntyi telekommunikaation toimialaosaamisen sekä alan IT-projektien erikoisosaamisen ympärille. Sama toimiala muodostaa asiakaskuntamme ytimen tänäkin päivänä, sanoo toimitusjohtaja Hannu Peltola Apexista.

Hannu Peltolan mukaan asiakaskunta haluaa Apexin asiantuntijoiden avulla ratkaista ongelmia, jotka ovat valitettavan yleisiä kaikissa IT-projekteissa. Asiakkaat haluavat varmistaa, että hankkeiden aikataulut ja budjetit ovat realistisia ja hankkeiden kompleksisuus pysyy hallinnassa.

Apexin hankkeissa ominaispiirteenä on monesti IT-järjestelmien tuotantokriittinen toimintaympäristö. Laatu ja luotettavuus ovat keskeisiä.

”Virheet esimerkiksi järjestelmien käyttöönotossa aiheuttaisivat sen, että TV ei näkyisi, sähköpostit tai multimediaviestit eivät lähtisi vastaanottajille tai esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät eivät olisi käytettävissä. Siksi eri toimialojen järjestelmien ja niiden toiminnan kriittisyyden ymmärtäminen korostuu. Muutokset ja käyttöönotot vaativat erittäin huolellisen suunnittelun ja usein ne tehdään yöaikaan”, Peltola kertoo.

Apexin toimialatuntemuksesta sekä työn onnistumisesta kertoo se, että vuonna 1998 perustetun yrityksen asiakassuhteet muun muassa teleoperaattorien, IT-palvelutalojen ja mediatalojen kanssa ovat säilyneet halki vuosien.

Yrityksen asiantuntijat omaavat sekä ostajana että palvelutarjoajana hankittua kokemusta. Heidän uransa ennen Apexiin siirtymistä on kulkenut suurten mediatalojen, kuten Ylen, teleoperaattoreiden tai tietotekniikan konsultti- ja palveluyritysten kautta.

Apex on mukana IT-järjestelmien kehittämisessä ja käytössä koko elinkaaren ajan. Yritys tuo strategiatyöhön ICT-näkökulman ja on elinkaaren lopussa avustamassa vanhojen järjestelmien alasajossa. Apexin palveluihin kuuluvat liiketoiminnan kehittämiskonsultointi ja projektijohtaminen suurissa ICT-hankkeissa, kuten kilpailuttamishankkeissa, tuotteistuksissa, ulkoistuksissa, suurissa järjestelmäpäivityksissä ja uudelleenjärjestelyissä.

Peltola uskoo, että liiketoimintaprosessien automatisointi tulee jatkossa korostumaan, kun puhutaan kilpailukyvyn parantamisesta.

”Olemme jälkijunassa verrattuna Yhdysvaltoihin ja moniin Euroopan maihin. Tuotannon automatisointi on helpoin tapa kilpailukyvyn lisäämiseen, siksi siihen panostetaan rajusti esimerkiksi Saksassa ja USA:ssa. Meillä on paljon tekemistä muun muassa tuotannon IT:n, myynnin IT:n, teollisuuden automatisoinnin ja Internet of Things -alueen kehittämisessä, mikäli haluamme kehittää kilpailukykyämme”, Peltola sanoo.