Further information:
+358505378333

Ketterästi uutta liiketoimintaa

Uutta liiketoimintaa syntyy harvoin tyhjästä. Taustalla voi olla lainmuutos, liiketoimintaympäristön muuttuminen tai teknologian kehitys. Uuden toiminnan synnyttäminen tai vanhan käytännön purkaminen on mahdollista viedä läpi kivuttomasti oikeilla työkaluilla ja metodeilla. ei ole kivutonta. Hyvällä projektinjohdolla ja systemaattisilla työkaluilla polkua voidaan tasoittaa ja lyhentää lanseerausaikaa.

Apex Communications on tuotteistanut mallin uuden ICT-avusteisen liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Malli mahdollistaa uuden liiketoiminnan tehokkaan käynnistämisen johdettuna ja selkeästi etenevänä projektina.

Malli on rakennettu tukemaan kehitysprojektia. Sen työkalut ovat olleet Apexilla pitkään käytössä ja kuhunkin osa-alueeseen liittyvät tehtävät ovat käytännössä koeteltuja lukuisista projekteista. Mm. tarkistuslistat ovat käytössä kaikissa Apexin vetämissä projekteissa.

Selkeä malli nopeuttaa ja tehostaa uusien liiketoimintojen käynnistämistä

- Nykytilan tarkka tunteminen muodostaa aina pohjan kaikelle kehittämiselle. ICT-tilannekuva -palvelulla selvitetään kattavasti organisaation ICT:n hyödyntämisen nykyinen taso, kertoo Apex Communications Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Peltola.

Varsinaisten palveluideoiden tuottaminen on useimmiten organisaation itsensä vastuulla. Oma organisaatio tuntee parhaiten vahvuutensa ja heikkoutensa sekä alueet, joissa esimerkiksi ICT:n hyödyntämisestä saadaan suurin lisäarvo. Apex Communications tukee tätä innovointia valmiilla workshop-mallilla ja kattavalla ICT-tuntemuksella.

- Uusien palveluideoiden analysointi, priorisointi, uskottavan business-casen laadinta sekä päätös mahdollisesta toteutuksesta ovat uuden liiketoiminnan kriittisimpiä vaiheita. Näissä vaiheissa päätöksentekoa voidaan tukea kattavilla työkaluillamme. Hyödynnämme suunnitteluvaiheessa lisäksi täysimääräisesti organisaation omaa markkinatietämystä ja muuta saatavilla olevaa informaatiota, Hannu Peltola sanoo.

- Kun tuotteistuspäätös on tehty, on varsinaisen tuotteistusprojektin vuoro. Tuotteistusprojekti vedetään Apexin toimesta tehokkaasti sovittuihin aikatauluihin ja budjetteihin sidottuna. Tuotteistuksia varten meillä on kattavat käytännössä koetellut tarkastus- ja muistilistat, joiden avulla toteutuksen sisältöä ja etenemistä on helppo seurata, Hannu jatkaa.

Uuden tuotteen tai palvelun lanseerausvaiheessa on tärkeää huomioida ammattimainen siirtyminen jatkuviin palveluihin. Tässä työssä tärkeässä roolissa ovat mm. toimintaprosessien kuvaaminen ja jalkauttaminen sekä tukiorganisaation perehdyttäminen tehtäviinsä.

Apex Communications voi tukea uuden liiketoiminnan käynnistämistä myös sovittavan ajanjakson kestävän vuokrajohtajuuskauden ajan. Tällä toimintatavalla varmistetaan tuotteistusprojektissa kertyneen osaamisen hyvä juurtuminen omaan organisaatioon. Tällaisesta toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia muutamissa hankkeissa.